Mitä on työhyvinvointi?

Työhyvinvointi tarkoittaa kokonaisuutta, jossa työntekijät kokevat tekevänsä turvallista, mielekästä ja tuottavaa työtä hyvin johdetussa organisaatiossa. Työyhteisön ilmapiiri on positiivinen, avoin ja yksilöiden tarpeet huomioiva.


Työhyvinvointi vaikuttaa positiivisesti työssä jaksamiseen. Hyvinvoinnin kasvaessa myös työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä vähenee.Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla


Työhyvinvointi on työyhteisön yhteinen asia, eikä sitä voida siirtää pelkästään työntekijöiden tai esimiesten harteille. Hyvinvoivassa työyhteisössä kommunikoidaan, kuunnellaan ja annetaan palautetta avoimesti.


Hyvä työhön perehdyttäminen mahdollistaa uuden työntekijän onnistuneen kasvamisen uuteen rooliinsa. Säännölliset kehityskeskustelut antavat työntekijöille kanavan saada oma äänensä kuuluviin, ja toisaalta esimiehille hyvän kanavan vastaanottaa kehitysideoita toiminnan parantamiseksi.


Hyvinvoivan työyhteisön piirteitä:

  • innostetaan ja kannustetaan

  • yhteen hiileen puhaltava

  • annetaan avoimesti kehittävää palautetta

  • pidetään työn ja vapaa-ajan suhde sopivana

  • uskalletaan puhua vaikeistakin asioista


Työhyvinvointi on investointi


Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin.


Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.


Halutessasi voit lukea lisää Workantin HR-järjestelmästä sekä sen työhyvinvointia tukevista ominaisuuksista tästä linkistä.Lähteitä ja lisää aiheesta:


Työterveyslaitos

Sosiaali- ja terveysministeriö


Sivusto

Yritys ja asiakaspalvelu

Workant Oy

2917663-2

hello@workant.io

Osoite

Piippukatu 11

Innova 9.krs

40100

Jyväskylä